Realizátor: Rada mládeže Žilinského kraja

Realizácia vzdelávania:

1 fáza: 22. – 24. apríla 2022 (20 hodín)/ piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

2 fáza: vzdelávanie praxou ( 20 hodín)

3 fáza: 27. – 29. mája 2022 ( 20 hodín) / piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

Miesto realizácie: Penzión  Pod oblazom, Terchová

Pozvánka na akreditované školenie 2- Líder školského parlamentu