Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže- ponuka akreditovaného školenia

Domov/Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže- ponuka akreditovaného školenia

Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže- ponuka akreditovaného školenia

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV na akreditované vzdelávanie „Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže“

Vyhlasovateľ: Rada mládeže Žilinského kraja

Realizácia vzdelávania:

  1. fáza: 11.-13.septembra 2020 (20 hodín) . Začiatok o 16:00 h piatok, záver nedeľa 13:00 h
  2. fáza: samostatné vzdelávanie (10 hodín)
  3. fáza: 06.-08. november 2020 (20 hodín). Začiatok o 16:00 h piatok, záver nedeľa 13:00 h

Miesto realizácie:

  1. fáza: Penzión Solisko, Zázrivá http://www.penzion-solisko.sk/
  2. fáza : Penzión pod Oblazom, Terchová http://www.podoblazom.sk/
    2. fázu účastník absolvuje samostatne dištančnou formou (doma).

Kto sa môže uchádzať o vzdelávanie?

–             osoba, ktorá v roku 2020 dosiahne min. 18 rokov a viac,

–             má  skúsenosti v oblasti práce s mládežou,

–             zúčastnil sa min. 2 školiacich aktivít určených mladým ľuďom,

–             Výhoda- už viedol nejaké školenie príp. facilitovať (nie je však podmienkou)

Prihlásiť sa môžete do 02.september 2020 (vrátane) cez priložený link:  https://lnk.sk/lwy2

Na základe informácií z prihlášky bude realizovaný výber účastníkov vzdelávania.

Výsledok bude záujemcovi oznámený do 04.09.2020. Počet účastníkov je obmedzení.

Poplatok na každý víkend (fáza 1 a 3) je 50€ pre osobu. Spolu 100,00€ na doklad pre vysielajúcu organizáciu. ( platí pre vyslaných účastníkov z iných organizácií ako účastníci z  RMŽK). V cene je strava, ubytovanie, školiteľské materiály. V prípade otázok: darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

Pozvánka na školenie lektorov 2020

Číslo akreditácie AKPSM/0026/2017/3/004 

 

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

4. august, 2020|