Rada mládeže Žilinského kraja je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý ja zameraný zvýšenie kvality práce obecných rád mládeže a parlamentov mladých ľudí.

Obraciame sa  na mladých ľudí, ktorí pracujú v mládežníckom parlamente, obecnej rade mládeže so žiadosťou o podelenie sa cez tento krátky dotazník ako vidia svoju prácu a pôsobenie v obci, meste:  https://form.jotform.com/203362486305352

Obraciame na vedenia obci, starostov, primátorov, poslancov ako oni vidia činnosť a prácu mládežníckeho parlamentu či obecnej rady mládeže: https://form.jotform.com/203432389521352

Obraciame sa na koordinátorov/koordinátorky mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže ako vy vidíte činnosť tohto zoskupenia v obci, meste: https://form.jotform.com/203431235221338

Uzávierka je najneskôr do 15.1.2021.

Táto aktivita je podporená z programu Erasmus+