Pracovné stretnutie s partnermi medzinárodného projektu OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity, ktorý je podporený z programu Erasmus + sa konalo 5.9.2022.

Tvorba príručky pre mladých v oblasti podnikania v kultúre a kreativita, príklady dobrej praxe podnikania mladých ľudí zviditeľnené na webe, školenie pre pracovníkov s mládežou v kreatívnom a kultúrnom priemysle a ďalšie témy boli obsahom rokovania.

Partnerské organizácie sú:
1/ Rada mládeže Žilinského kraja (SK)
2/ Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti (CZ)
3/ FUNDACJA LAJA (PL)
4/ Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK)
5/ Žilinský samosprávny kraj (SK)
6/ PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy (SK)

Projekt je podporený z programu Erasmus + z akcie K2  (2020-1-SK02-KA227-YOU-002737)