Rada mládeže Žilinského kraja Vás pozýva na Krajskú konferenciu školských parlamentov stredných škôl   Žilinského kraja, ktorá bude 14. decembra 2022 o 9:00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Konferencia je súčasťou Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja 2022, ktorá sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Pozvaní sú  zástupcovia školských parlamentov,  ktoré sa zapojili do Olympiády ( max. 3 osoby: žiaci, koordinátor) aj zástupcovia členských školských parlamentov RMŽK.

V prípade veľkého záujmu budú uprednostnení  zástupcovia  z Olympiády. Max počet 100 účastníkov.   Účasť potvrdíme 12.12.2022 po 14:00 hod.

Prihlásiť sa je potrebné do  pondelka 12.12.2022 do 12:00 h cez link:: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0DAWm4XgRNyCBC9J12Cfe65xx5DkIGZyTO3cqSf9HcXJnOg/viewform

Pozvánka na Krajskú konferenciu školských parlamentov s vyhodnotením Olympiády 14.12.2022

Pozvánka na Konferenciu a vyhodnotenie olympiády 2022