Výberové konanie na pozíciu koordinátor/ka mládežníckych projektových aktivít

Miesto práce: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R. Štefánika 8390/13, Žilina ( pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)

Druh pracovného pomeru: na dohodu (na začiatok), živnosť

Termín nástupu: Dohodou

Mzdové podmienky (superhrubá mzda / cena práce): Od 10,00 eur/ hod office činnosti – 13,00 eur/ hod. expertná činnosť.

Informácia o pracovnom mieste:

 • Koordinácia projektov alebo aktivít (plánovanie, implementácia, monitoring a evaluácia).
 • Spolupráca pri finančnom riadení projektov/ aktivít spolu s finančným manažérom.
 • Organizácia vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií.
 • Komunikácia s účastníkmi podujatí, členskými organizáciami RMŽK, projektovými partnermi na Slovensku aj v zahraničí.
 • Spolupráca pri tvorbe komunikačných výstupov a výsledkov
 • Výhodou je aktuálna spolupráca so skupinou mladých ľudí, ktorých môžete zapojiť do aktivít.

Iné výhody

 • Flexibilný pracovný čas.
 • Príjemný a podnetný pracovný kolektív.
 • Priestor na rozvíjanie zručností podľa vlastných preferencií.
 • Možnosť prispievať k pozitívnej zmene v oblasti práce s mládežou.
 • Pracovné prostredie s ďalšími zaujímavými organizáciami a mladými ľuďmi.

Požiadavky na zamestnanca

Osobnostné: zodpovednosť, presnosť a dôslednosť, schopnosť hľadať riešenia, tvorivosť, flexibilita, iniciatíva, ochota, samostatnosť, výhoda (nie nutnosť) znalosť anglického jazyka na úrovni B.

Sociálne: schopnosť pracovať v tíme, pracovať  s dobrovoľníkmi, komunikatívnosť, asertivita, aktívny prístup, prezentačné schopnosti.

Manažérske: strategické plánovanie, rozhodovanie.

Iné: výhoda- skúsenosti s prácou na projektoch.

Informácie pre uchádzača:

Svoj motivačný list spolu s profesijným, štruktúrovaným životopisom pošlite na e-mailovú adresu darina.ciernikova@rmzk.sk do 15.2.2024. Uchádzači s vhodným profilom budú pozvaní na osobný pohovor, ktorého čas a miesto bude upresnené vybraným uchádzačom.

——————————————————————————

Stručná charakteristika organizácie:

Rada mládeže Žilinského kraja (skratka RMŽK) je občianske združenie, ktoré združuje detské a mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne skupiny – školské parlamenty, obecné rady mládeže, mládežnícke parlamenty a iné mládežníckej záujmové zoskupenia pôsobiace na území Žilinského kraja. V súčasnosti ju tvorí 64 zoskupení. Organizácia bola založená v roku 2001.

CIEĽ  RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA  je  zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak  pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže.

HLAVNÉ AKTIVITY RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA:

 • aktivity na podporu participácie, dobrovoľníctva, inklúzie,
 • aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých ľudí a zber údajov,

        (fokusové skupiny, prieskumy, štruktúrovaný dialóg, elektronické konzultácie a pod.),

 • pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky,
 • vzdelávacie aktivity, workshopy, semináre,
 • informačné semináre, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 • aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov,
 • kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
 • medzinárodné aktivity (partnerské projekty).

O  činnosti organizácie sa dočítate na stránkach:

www.rmzk.sk

www.facebook.com/RadaMladezeZA

www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/

www.youtube.com/user/RadaMladezeZA