Konferencia žiackych školských rád stredných škôl

Domov/Konferencia žiackych školských rád stredných škôl

Konferencia žiackych školských rád stredných škôl

Dňa 19.12.2018 sa na území úradu Žilinského samosprávneho kraja konala aj konferencia žiackych školských rád stredných škôl, ktorá bola zameraná na vyhodnotenie Olympiády ŽŠR 2018 aj na hľadanie aktuálneho poslania Krajského stredoškolského parlamentu.

Do olympiády sa zapojilo 23 škôl a aktivity, ktoré boli jej súčasťou zvládlo 20 z nich. Žiacke školské rady boli za aktívnu činnosť ocenené. Okrem iného budú môcť dvaja členovia žiackej školskej rady stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v Národnej banke Slovenska.

Ocenené boli žiacke školské rady pri školách: Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina, Stredná odborná škola technická Námestovo, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok, SOŠ obchodu a služieb Čadca, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, SOŠ Drevarská a stavebná  Krásno nad Kysucou, Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto, Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska , Žilina, Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok, Stredná zdravotnícka škola , Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš, Gymnázium Varšavská, Žilina, Gymnázium  Turzovka, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin, Súkromné gymnázium, Oravská, Žilina.

Fotoalbum TU

Video: Záznam z udeľovania ocenení

Oceňovalo sa v nasledovných aktivitách :

AKTIVITA 1:  MESIAC ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY.

Víťazmi Ceny poroty sa stali:

Gymnázium  Turzovka

Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice

Foto ŽŠR boduje

Víťazmi sa stali:

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice

Cenu sympatie získali:

Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

AKTIVITA 2:  ŠÍRIME RADOSŤ- POMÁHAME

Víťazmi  sa stali:

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice

SOŠ DaS Krásno nad Kysucou

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

AKTIVITA 3: PRÉMIOVÁ AKTIVITA- Mladí v EU

Víťazmi  sa stali:

Súkromné gymnázium, Oravská, Žilina

Celé podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

23. december, 2018|