Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje rrealizovali 23.1.2021 medzinárodnú konferenciu online MOTIVÁCIA- SKOK K ZÁŽITKU II., ktorá bola súčasťou multiplikačných aktivít projektu MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation, ktorý bol finančne podporený z programu Erasmus +.

Nosnou časťou programu bolo predstavenie aktivít projektu a ich poslania so špeciálnym zameraním na intelektuálny výstup O3 projektu: Vzdelávací modul: Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich k motivácií mladých ľudí k dobrovoľníctvu.

Konferencie sa zúčastnilo 67 účastníkov z Čiech aj Slovenska.