Konferencia 2MB – Správa o mládeži 2018 s účasťou RMŽK

Domov/Konferencia 2MB – Správa o mládeži 2018 s účasťou RMŽK

Konferencia 2MB – Správa o mládeži 2018 s účasťou RMŽK

V hlavnom meste Slovenska sa konala konferencia pod názvom 2MB „ 2 milióny budúcností“ túto konferenciu organizovalo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR v spolupráci so svojou príspevkovou organizáciou  IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a konala sa v priestoroch hotela Bratislava.

Radu mládeže Žilinského kraja na konferencií zastupoval Marek Bajči člen predsedníctva a na konferencií bola prítomná aj ďalšia členka predsedníctva Karin Grobarčíková. Spolu tak mohli vidieť a komunikovať všetko to čo sa na pódiu od štvrtku 21.6 až do piatku 22.6 hovorilo o  „Správe o mládeži 2018“. Na konferencií sa osobne zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

V programe vystúpili zo svojimi poznatkami odborníci z praxe alebo učitelia stredných a vysokých škôl, ktorí už niekoľko rokov spolupracujú v školstve alebo priamo v mládežníckych organizácií s touto vekovou skupinou. Program bol rozdelení do viacerých častí a zaujímavých worshopov kde účastníci konferencie mali možnosť načerpať nové skúsenosti a poznatky.

Viac o konferencií: http://www.minedu.sk/v-bratislave-predstavili-spravu-o-mladezi-2018/

SPRÁVA O MLÁDEŽI 2018: http://www.minedu.sk/data/files/8035_som_2018.pdf

24. jún, 2018|