Aplikácia kompetenčného profilu, tvorba akčného plánu.  pomenovanie merateľných ukazovateľov, nástroje na meranie úspešnosti či zhodnotenie aktivít účastníkov boli témy 3 fázy vzdelávania Motivácia jej tajomstva, ktoré realizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Školenie sa konalo  24-26.01.2020 v Ružomberku za účasti mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou zo Slovenska a Čiech.

Aktivita  bola podporená z programu Európskej únie Erasmus +