Mladí ľudia zo školských parlamentov sa 14.-16.10.2022 stretli v Terchovej na 2. turnuse základného vzdelávanie. 18 lídrov z rôznych kútov kraja nadviazalo priateľské vzťahy, ktoré podporili kvalitu osvojovania si vedomosti aj zručnosti člena školského parlamentu.

Komunikácia, aktívne počúvanie, spätná väzba, otázky, rozhovor, vyjednávanie, budovanie tímu, osobnostný rast a mnohé iné témy odzneli na tomto neformálnom vzdelávaní, ktoré realizovala rada mládeže Žilinského kraja.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.