Vybrané kompetencie, ktoré budú rozvíjané v 2. výstupe projektu “Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie
Projekt, prebiehajúci už od júna minulého roka, s názvom “Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie“, podporený z programu Erasmus+, sa od apríla posunul do svojej druhej fázy. Po úspešnom vytvorení 1. výstupu, aplikácie virtuálnej reality, sa pokračuje výstupom druhým, a to tvorbou Metodiky neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou, ktorá je zameraná na predchádzanie stresu a vyhoreniu u mladých lídrov s využitím
simulačných aktivít virtuálnej reality. Táto metodika bude rozvíjať partnermi expertne vybraný súbor dvanástich kompetencií, ktoré majú pracovníci s mládežou rozvíjať u mladých ľudí pre predchádzanie stresu a vyhoreniu. Medzi tieto kompetencie patrí napríklad na umenie relaxovať, vyrovnať sa so stresom, rozvíjať svoju psychickú odolnosť, orientovať sa v ťažkých situáciách, a samozrejme, pochopiť správne to, čo to vlastne vyhorenie je. Priestor bude venovaný taktiež schopnosti zadefinovať si svoje priority, riadiť svoj perfekcionizmus, plánovať svoj čas, oceniť seba aj druhých, nadväzovať vzťahy či komunikovať a zdieľať svoje pocity s druhými.

*

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie pod č. 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550  .  Jeho realizácia je  06/2022-07/2024