Hodnotiace stretnutie v Likavke

Domov/Hodnotiace stretnutie v Likavke

Hodnotiace stretnutie v Likavke

Dňa 18.6. sa stretol implementačný tím, starosta obce Likavka aj vedenie Rady mládeže Žilinského kraja na hodnotiacom stretnutí celého procesu projektu v uvedenej obci. Vedenie RMŽK predstavilo kroky, ktoré je potrebné do ukončenia projektu realizovať v obci. P. starosta a implementačný tím sa dohodovali o formách a dátumových termínoch realizácie prezentácie projektu, podpísania memoranda o spolupráci, finalizácií koncepčného dokumentu. Spolu zhodnotili aj celý priebeh procesu.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

23. jún, 2019|