Rada mládeže Žilinského kraja nominovala na udelenie ocenenia “Pracovník s mládežou 2022”  riaditeľku Kancelárie projektového riadenia DARINU ČIERNIKOVU, ako pracovníčku s regionálnym pôsobením v Žilinskom kraji.

Okrem ceny poroty môže táto nominantka získať aj CENU  PUBLIKA. Tu môže získať, ak zahlasujete do 16.2.2023 a označíte jej meno cez tento link: https://forms.office.com/e/5RVtJBf41g

*
Naša nominácie znie:
” Darinka je človek, ktorý dýcha a žije pre mladých ľudí. Vyžaruje z nej radosť zo života a pri všetkej skromnosti hlavne pokora. Je vždy otvorená novým veciam, ktoré si naštuduje a potom využíva pri svojej práci s mládežou, ktorej sa venuje dlhodobo a systematicky. Stála pri zrode Rady mládeže Žilinského kraja už v roku 2001. Aj vďaka nej sa podarilo nastaviť systém vzdelávania a podpory školských parlamentov, rozvinúť prácu s vidieckou mládežou, zlepšiť spoluprácu medzi miestnou samosprávou a mladými ľuďmi, vytvoriť koncepcie práce s mládežou vo viacerých obciach, rozvinúť prácu s mládežou so zdravotným znevýhodnením a mnoho iného.”
Viac o nominovaných tu: https://bit.ly/3HyowTP
Oceňovanie realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.