Žilinský samosprávny kraj pracuje na vízií a dobrom pláne rozvoja do roku 2030 a chce poznať aj názory mladých ľudí.  Hraj za kraj .

Odpovede na otázku: „Aký kraj chcete v roku 2030?“, 25. novembra 2021  hľadali mladí ľudia z regiónu Turiec a Liptov s radou mládeže Žilinského kraja.

Výstupom mladých ľudí je:
Kraj bez odpadu- Kraj s možnosťou kvalitne sa vzdelávať aj inými ako tradičnými formami- Kraj bohatý na kultúru- Kraj zdravých mladých ľudí.
Kde mladí ľudia budú mať bývanie, prácu, rekreáciu.
Pracovné stretnutia sú realizované v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.