Aký kraj v roku 2030 chcú mať mladí ľudia z regiónu Orava?
Kraj, kde si budú pomáhať navzájom mestá/obce/ regióny.
Kraj plný možností či pracovných, kultúrnych aj voľnočasových.
Kraj, ktorý bude technologicky vyspelý.
Kraj, kde sa nebude zabúdať na Oravu.
26. novembra 2021  sa streli mladí ľudia z oravského regiónu, aby pomenovali oblasti, ktoré by nemali chýbať v novom dokumente PHSR a veru mali dosť podnetných nápadov.
Stretnutie viedla Rada mládeže Žilinského kraja v rámci aktivít kraja Hraj za kraj.
Pracovné stretnutie bolo realizované v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.