Ďalšia séria vzdelávania mladých z obecných rád mládeže sa realizovala 13.-15.8.2021 v Terchovej.

Témy vzdelávania: budovanie kontaktov a spolupráca, projektový manažment, organizačné zručnosti, úlohy a postavenie člena rady mladých a ďalšie bolo  rozšírením poznatkov mladých ľudí, ktorí sa angažujú alebo plánujú angažovať v rade mladých obcí.

Aktivita bola realizovaná z

a/  projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+

b/ z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,

ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.