Nadácia Národnej banky Slovenska zverejnila tri grantové výzvy. Oprávneným žiadateľom sú subjekty mimovládneho sektora, školy, registrované sociálne podniky a cirkevné organizácie.

Výzvy sú zamerané na: 

O granty sa možno uchádzať vyplnením žiadosti prostredníctvom elektronickej platformy EGRANT v súlade s podmienkami určenými v grantových výzvach.

Zdroj: Národná banka Slovenska