Uzávierka: 04. apríla 2022

Cieľom grantového programu je:
▪ podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným
znevýhodnením;
▪ sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so
zdravotným znevýhodnením;
▪ podpora domácich športových pretekov a turnajov;
▪ zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Podporia projekty zamerané na:
▪ rozvoj rekreačného a výkonnostného športu;
▪ pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť;
▪ športové podujatia a aktivity;
▪ športové tábory a sústredenia.

Viac informácií a formuláre nájdete TU

Zdroj: Nadácia SPP