Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu na podporu IT projektov- predlžuje sa predkladanie

Domov/Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu na podporu IT projektov- predlžuje sa predkladanie

Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu na podporu IT projektov- predlžuje sa predkladanie

Uzávierka: 31. mája 2020

Výška grantu: 10 000- 30 000 eur

Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu na Slovensku vyhlásil prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na podporu veľkých IT projektov.

Šancu majú veľké projekty, ktoré sa zameriavajú na 3 okruhy tém v oblasti informačných technológií:

V jej rámci podporí projekty:

  • vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií
  • digitálnej inklúzie znevýhodnených skupín
  • informačno-komunikačných technológií na podporu životného prostredia

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár.

Všetky potrebné informácie o výzve sú v odkaze alebo VÝZVA-VEĽKÉ-PROJEKTY-PLNÉ-ZNENIE-FOND-SK-NIC.

Zdroj: https://sk-nic.sk/fond/

7. máj, 2020|