V týždni od 14.-18.6.2021 sa v Žilinskom kraji realizoval netradičný Festival ľudskosti mladých 2021. Mladí ľudia vyšli do ulíc, nemocníc, domovov sociálnych služieb, predajní, škôl, kde šírili povzbudenie a motiváciu. Festival sa konal vo všetkých 5 regiónoch kraja a zapojilo sa do neho 200 dobrovoľníkov z 21 mládežníckych zoskupení.

Mladí ľudia po dlhom čase „pandemického uzatvorenia spoločnosti“ skonštatovali, že doba, ktorú prežívame negatívne ovplyvnila prejavy radosti, vďačnosti, ocenenia obetavosti u obyvateľov, ktorých stretávajú. Prepadajú strachu z budúcnosti. Prišli preto s nápadom realizovať aktivitu, ktorá sčasti vráti do životov druhých nadšenie a chuť radostne žiť. Tak vznikol Festival ľudskosti mladých.

Mladí ľudia si pripravili motivačné myšlienky a spolu s ružami a čokoládovými kvetmi ponúkali ľuďom povzbudenie, pozornosť a láskavosť.  Ľudia v uliciach miest a obcí, v domovoch sociálnych služieb, školách, úradoch, predajniach a iných zariadeniach s prekvapením a nadšením prijímali z rúk mladých ľudí drobnú pozornosť s milým slovom. Rozdalo sa 1 500 ruží, 1 500 čokoládových kvetov a mnoho mladými vlastnoručne vyrobených pozdravov, záložiek, krabičiek.

Mladých ľudí zapojených do festivalu bolo možné stretnúť v Liptovskom Mikuláši, Kysuckom Novom meste, Turčianskych Tepliciach, Žiline, Tvrdošíne, Trstenej, Nižnej, Zákamennom, Dolnom Kubíne, Čadci a v Martine. Išlo o nultý ročník krajského festivalu, ktorý sa konal pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a bol súčasťou Roka dobrovoľníctva, ktorý vyhlásil Žilinský samosprávny kraj. Organizátorom Festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Napísali o Festivale:

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021062200000267

https://www.teraz.sk/zilinsky-kraj/zilina-do-festivalu-ludskosti-mladyc/558023-clanok.html

http://halm.edupage7.org/blog/?eqa=YmlkPWJsb2cxMCZ3aWQ9YmxvZzEwX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzEwX0Jsb2dfMT0zMQ%3D%3D

https://jefremovska.dsszsk.sk/festival-ludskosti

http://icm.sk/aktuality/clanok/festival_udskosti_mladch_udi_2021_v_martine/

https://www.sosdza.sk/2021/06/festival-ludskosti-mladych-ludi/

https://theworldnews.net/sk-news/do-festivalu-ludskosti-mladych-2021-sa-zapojilo-200-dobrovolnikov

https://sosca.edupage.org/news/#1191

https://www.gymknm.sk/aktualita/269/festival-ludskosti-mladych-ludi-2021

https://gvpt.sk/%C5%A1kolsk%C3%A9-akcie/1807-festival-%C4%BEudskosti-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD-2022