Lídri 16 mládežníckych zoskupení z kraja sa stretli na plánovacom stretnutí 13.9.2022. Dohodli si systémy, ktorými budú prejavovať postoje ľudskosti. Navštívia  domy sociálnych služieb, nemocnice,  zariadenie, miesta, kde  mladí vykonávajú prax, krízové centra, mestské a obecné úrady atď. Tu  prejavia vďačnosť, úctu a pozornosť. Pripravia si vlastný kultúrny program, malé pozornosti s motivačnými myšlienkami, potešia kvetom či sladkosťou. Do Festivalu bude zapojených 250 mladých dobrovoľníkov.

Festival Ľudskosti mladých podporuje  budovanie medzigeneračných komunitných vzťahov, dobrovoľníctva  a  participácie mládeže na lokálnej úrovni.

Organizátorom Festivalu je Rada mládeže Žilinského kraja.

Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.