I v tomto školskom roku sa náš školský parlament zapojil do aktivity Rady mládeže Žilinského kraja. Mali sme viaceré nápady, možnosti, kde prejaviť ľudskosť. Nakoniec sme boli v Komunitnom centre Hlboké. Toto centrum má niekoľko projektov, ktorými zlepšuje kvalitu života ľuďom v núdzi v meste Liptovský Mikuláš a v okolí. My sme sa zamerali na deti predškolského a školského veku. Spríjemnili sme im stredajšie popoludnie (28. 9. 2022). Napriek chorobnosti aktérov sme sa menšia partia podujali na program. Ten spočíval v otvorení, vzájomnom predstavení sa a v aktivitách pre deti. Súťaživou formou sme učili rómske deti obväzovať, sledovať činnosť svojho srdiečka, starať sa o svoje zúbky. Na záver sme si spoločne zatancovali, zaspievali. Deti dostali i rôzne odmeny: sladkosti, džúsy, bublifuky, omaľovánky.  Obidve strany sa tešili zo super stráveného času. A možno na budúce sa uvidíme opäť.

Motto festivalu “Ideme robiť svet krajším a ľudskejším!“ sa nám podarilo splniť.

*

Koordinujúcim organizátorom Festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.