Dňa 28.9.2022 členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, realizovali akciu Festival ľudskosti mladých 2022 v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja. Festival začal o 7:00 hod. vo vestibule školy, kde žiaci vítali pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov školy, ktorí prichádzali na miesto výkonu svojej pracovnej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu. Spomínaní členovia školského parlamentu všetkých obdarovali milým slovom a príjemným úsmevom, poďakovaním za ich náročnú prácu, sladkou pochúťkou (čokoládkou), krásnym kvetom, chutným koláčikom, povzbudzujúcim motivačným citátom a vlastnoručne vyrobenou výzdobou (nástenka s plagátom k plánovanej akcii, srdiečka z farebného papiera, kvety z krepového papiera), ktorá bola príjemným estetickým prvkom, dotvárajúcim atmosféru Festivalu ľudskosti mladých 2022.

O 10:30 hod. sa organizátori festivalu presunuli do priestorov Domu sv. Lazara (DDS), kde deduškov a babičky, pani sestričky a vedenie zariadenia taktiež potešili ružou, čokoládou, koláčikom, no najmä prívetivým slovom v podobe úprimného a čistého citu a výstižnou motivačnou myšlienkou, ktorú si obdarovaní vybrali z tajomného košíka. Naši žiaci sa so starkými veľmi dlho rozprávali, potešili ich básničkou a pesničkou, samozrejme, starkí sa im odvďačili potleskom a oboznámili ich so svojím zaujímavým životným príbehom či ľudským osudom. Festival ľudskosti mladých bola nádherná akcia s hlbokou myšlienkou. Myslíme si, že v mnohých prípadoch sme ľuďom na tvári vyčarili úsmev, možno ich až dojali k slzám. Boli to však slzy radosti a šťastia, lebo konečne, po tak dlhom a náročnom období, cítili ľudskú blízkosť a vzájomnú spolupatričnosť.

“ Festival výrazným spôsobom obohatil náš organizačný tím. Konečne sme sa mohli socializovať a šíriť tak pozitívnu energiu a empatiu medzi nami navzájom, medzi nami i našimi pedagógmi či prevádzkovými zamestnancami, ale i vo vzťahu k ľuďom, ktorí nepochybne potrebujú cítiť to, že v ich okolí je niekto, komu na nich záleží, niekto, kto sa s nimi rád porozpráva, niekto, kto ich poteší milým úsmevom a pohladením. „ podelili sa zapojení účastníci festivalu.

*

Koordinujúcim organizátorom Festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.