“So žiakmi sme si pripravili motivačné citáty a pekné myšlienky, ktoré si mohli účastníci vylosovať z krabičky. Dňa 29. 09. 2022 sme rozdávali kvietky, sladkosti a myšlienky na našej škole, jedálni a na internáte. Ďalší deň sme strávili 2 hodiny v ústave pri zdravotne postihnutých, kde sme im spríjemnili deň hraním na gitare a heligónkach, spevom a aj sme si s nimi zatancovali.” podelila sa koodinátorka školského parlamentu

Najväčší zážitok sme mali so stretnutia z postihnutými ľuďmi. Ako školský parlament sme im kúpili vecičky na kreslenie ako pastelky, fixi, vodové farby, štetce. Neskutočne nás nabili energiou. Bol to veľmi silný zážitok pre nás všetkých. Nakoniec sme dostali aj darčeky v podobe krásnych kresieb od nich. Takto hovoria o festivale mladí ľudia, ktorí sa zapojili.

Keď sa niečo robí vždy sa nájdu aj odporcovia: tí, ktorým sa zdá, že aktivitou sa robí neporiadok, aj tí, ktorí sú mrzutí, lebo podľa nich sa neriešia problémy, ktoré je potrebné vyriešiť v rámci školstva.  Nikdy nevyhovieme všetkým ani takouto milou aktivitou.  No vieme, že bolo mnoho tých, ktorých sme potešili.

*

Koordinujúcim organizátorom Festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.