Druhé stretnutie mladých v Likavke

Domov/Druhé stretnutie mladých v Likavke

Druhé stretnutie mladých v Likavke

V pondelok 22. októbra 2018 sa v obci Likavka konalo v poradí už druhé stretnutie mladých. Mladí Likavčania sa tentokrát stretli v priestoroch hasičskej zbrojnice, kde sme opäť spolu s nimi hľadali odpovede na otázky na čo sú mladí ľudia v obci hrdí, čo im chýba resp. čo by chceli ešte zmeniť.  Mládež sa tiež mohla na chvíľu vžiť do role starostu, či poslanca obecného zastupiteľstva a zamyslieť sa nad tým, ktorým problémom v obci je potrebné sa najskôr zaoberať. Celé stretnutie prebiehalo vo veselej nálade a bolo ukončené potleskom, ktorý patril všetkým zúčastneným.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

1. november, 2018|