Dotácie predsedníčky ŽSK

Domov/Dotácie predsedníčky ŽSK

Dotácie predsedníčky ŽSK

Uzávierka:priebežne, najneskôr do 15. 6. 2020

Výška grantu: 700- 6 000 eur

Vyhlasovateľ výzvy: Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Podporované činnosti budú:
– aktivity a organizácia podujatí regionálneho a nadregionálneho významu
– aktivity a organizácia podujatí mimoriadneho charakteru (podujatia, aktivity jedinečné, spojené napr. s významnou udalosťou resp. s nie bežným zameraním; aktivity a podujatia majúce osobitný význam pre významnú časť obyvateľov resp. posilňujúce ich spoločnú identitu a pod.)
– vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času seniorov a rozvoj medzigeneračnej spolupráce (zlepšovanie podmienok napr. pre tvorivé, športové či vzdelávacie činnosti;)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva priebežne, prostredníctvom elektronického systému dostupného na https://DotacieZSK.egrant.sk

Všetky potrebné informácie o výzve sú tu:VÝZVA 2020 predsedníčky ŽSK

Zdroj: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/

14. marec, 2020|