Uzávierka:  31. máj 2021

O podporu sa môžu uchádzať aktivity regionálneho a nadregionálneho charakteru, aktivity mimoriadneho významu, všeobecne prospešné ciele, významné podujatia, ale i aktivity posilňujúce spoločnú identitu seniorov alebo rozvoj medzigeneračnej spolupráce. Dotáciu je možné získať na projekty, ktoré boli alebo budú realizované v termíne od 1.januára 2021 do 30. novembra 2021. Vybrané aktivity môžu získať podporu od 1000 eur do 6000 eur.

Oprávneným žiadateľom sú obce na území Žilinského samosprávneho kraja, iné právnické osoby so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja, alebo ktoré vykonávajú činnosť na území ŽSK, ale i fyzické osoby –podnikatelia s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja alebo ktorý vykonáva činnosť na území ŽSK prípadne poskytujú služby obyvateľom ŽSK.

Viac informácií nájdete TU

Zdroj: Žilinska župa