Dôležití dospelí pomenovali život mládeže v obci Zákamenné

Domov/Dôležití dospelí pomenovali život mládeže v obci Zákamenné

Dôležití dospelí pomenovali život mládeže v obci Zákamenné

V Zákamennom sa 11.4.2019 stretli dôležití dospelí z rôznych zoskupení: poslanci, pedagógovia, vedúci organizácií, ktoré navštevuje mládež, zástupkyne jednoty dôchodcov a iní

Čas stretnutia bol venovaní analýze stavu života mladých ľudí v obci. Účastníci sa dotli otázok, na ktoré hľadali odpovede:

a/ Silné stránky obce Zákamenné, najmä čo sa  týka života mladých,

b/ Aký je stav spolupráce mladí – samospráva, samospráva – mladí,

c/ Aké sú najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia ? Aké sú ich príčina a aké následky môže mať ich neriešenie,

d/ Čo navrhujete zmeniť pre zlepšenie

e/ Vízia obce do roku 2027.

Výstupy sa dozviete tu:Výstupy z 11.4.2019_ dôležití dospelí

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

12. apríl, 2019|