Desiatky mladých ľudí sa doučujú pod koordináciou Rady mládeže Žilinského kraja.

Domov/Desiatky mladých ľudí sa doučujú pod koordináciou Rady mládeže Žilinského kraja.

Desiatky mladých ľudí sa doučujú pod koordináciou Rady mládeže Žilinského kraja.

Študenti, ktorí sa ocitli v domácom štúdiu, boli pre Radu mládeže Žilinského kraja výzvou (RMŽK). Preto sa jej tím rozhodol spustiť aktivitu Doučuj (sa) online s RMŽK. V prvej fáze RMŽK realizovala medzi mladými ľuďmi prieskum ich potrieb na zvýšenie kvality štúdia jednotlivých predmetov. Zároveň bola oslovená aj široká verejnosť s výzvou, kto aký predmet by bol ochotný doučovať.  Z týchto dvoch cieľových skupín vznikli oblasti potrieb aj ponúk. RMŽK vytvorila maticu doučovania  slovenského jazyka, angličtiny, nemčiny, ruština, matematiky, fyziky, chémie, biológie aj programu MS Excel. Prepojila  študentov aj doučujúcich.  S odstupom niekoľkých týždňov RMŽK zisťovala, ako online doučovanie napreduje. Výstupom je, že niekoľko desiatok mladých ľudí zvyšuje kvalitu svojich vedomostí aj prostredníctvom vytvorenej siete v online doučovaní pravidelne a systematicky.

Vyjadrenie jedného z respondentov: “ Doučovanie je super. Vážim si takýto program od vás a teším sa z toho“ Michal

 

Táto aktivita  bola podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

17. apríl, 2020|