Desiata lídrov ŽŠR s RMŽK

Domov/Desiata lídrov ŽŠR s RMŽK

Desiata lídrov ŽŠR s RMŽK

Dňa 7.7.2020 sa v Žiline uskutočnilo prvé stretnutie lídrov žiackych školských rád po čase pandémie  so zástupcami Rady mládeže Žilinského kraja pri spoločnej desiatej. Ako sme prežili čas pandémie, čo nám vzal a čo priniesol, ako plánujeme  prežiť prázdniny aj čo sa chystá pre mladých ľudí po ich skončení. A ďalšie témy boli obsahom príjemného stretnutia, ktoré účastníkom umožnilo rozšíriť si svoje pohľady na iné postoje a názory.

Ďakujeme za príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie kolo desiatej.

 

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

7. júl, 2020|