Podpora jazykovej zručnosti deti v českom a slovenskom jazyku viedla partnerov Rada mládeže Žilinského kraja a RADAMOK- Rada děti a mládeže Moravskoslezského kraja

k vytvoreniu  spoločného detského obrázkového slovníka. Do slovníka boli vybraté  rozdielne slová tak, aby sa  deti mohli naučiť  vzájomný jazyk. Okrem slovníka bolo vytvorené aj pexeso s československými slovami na precvičovanie nových slov.

Uvedená aktivita bola realizovaná z Programu Interreg V-A SK-CZ, Fondu malých projektov.

 Česko- slovenský detský obrázkový slovník

Pexeso česko- slovenské