Bolo ich 14, ktorí rozbehli školenie Líder ŽŠR

Domov/Bolo ich 14, ktorí rozbehli školenie Líder ŽŠR

Bolo ich 14, ktorí rozbehli školenie Líder ŽŠR

V dňoch 4.-6.10.2019 sa v penzióne ADAK, Párnica konala 1 fáza akreditovaného vzdelávania Líder žiackej školskej rady. 14 zapálených mladých ľudí z 10 stredných škôl Žilinského kraja sa  20 hodín intenzívne vzdelávalo v témach zameraných na komunikáciu, tímovú prácu, legislatívu ŽŠR.

Vzdelávanie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

V 2 fáze, ktoré sa realizuje dištančnou formou účastníci zrealizujú analýzu svoje žiackej školskej rady a návrhnú kroky na zlepšenie jej činnosti a tiež krátkodobú aktivity, kde  si overia získané vedomosti.

3. fáza vzdelávania sa bude konať  22.-24.11.2019.

6. október, 2019|