Lídri zo žiackej školskej rady ( školského parlamentu- po novom) z 10 stredných škôl cez víkend 11.-.13. februára 2022 začali svoje akreditované vzdelávania v Martine, ktoré vedie Rada mládeže Žilinského kraja.
Kompetencia lídra, efektívna komunikácia, tímová práca, legislatíva a ďalšie zaujímavé témy boli prípravou na dištančnú časť vzdelávania, ktorá tvorí 2 fázu..
Po jej absolvovaná účastníci nastúpia na  3. fázu, kde okrem vedomosti, zručnosti či ovplyvňovania postojov môžu završiť vzdelávanie získaní Osvedčenia o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou.
Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizovala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.