Bodka za školským rokom 2019

Domov/Bodka za školským rokom 2019

Bodka za školským rokom 2019

“ Bodka za školským rokom 2019 prebehla úspešne a na záver dňa sme sa všetci rozišli plný nových skúsenosti, nápadov, informácií a motivácie robiť to, čo nás baví- byť lídrami žiackej školskej rady a postupne rásť až kým nebude čo vylepšovať. “ na instagrame napísali dve účastníčky z Obchodnej akadémie Martin.

Viac ako 60 mladých ľudí sa stretlo 24.6.2019 v Žiline, aby zhodnotilo to, čo bolo  aj naplánovalo nový školský rok. Okrem toho účastníci spolu hľadali aj nový spôsob spolupráce so Žilinským samosprávnym krajom aj s Radou mládeže Žilinského kraja.

Okrem toho RMŽK odprezentovala aj aktivity projektu  „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je súčasťou života mladých ľudí v obciach Žilinského kraja.

So želaním pokojných a krásnych letných dni sa všetci rozišli vyzdvihnúť si vysvedčenie a žiť prázdninový život naplno. Lebo prázdniny nie sú prázdne dni.

Vzdelávanie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR „Programy pre mládež  2014-2020“,  ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

25. jún, 2019|