Bodka za prázdninami aj školským rokom 2020-pozvánka

Domov/Bodka za prázdninami aj školským rokom 2020-pozvánka

Bodka za prázdninami aj školským rokom 2020-pozvánka

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva zástupcov členských žiackych školských rád na stretnutie v závere prázdnin aj školského roka.

Organizačné informácie:

Miesto realizácie:    ŽILINA   ( podľa počtu prihlásených buď Banka Žilina alebo nadácia POLIS. Prihláseným  upresníme miesto konania)

Termín:  28.8.2020 od 10:00 h

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov  je potrebné sa prihlásiť  do 21.8.2020 do 24:00h cez tento link: https://lnk.sk/xjkp.  Za  školu sa môžu zúčastniť max. 2 členovia žiackej školskej rady.

Program začína registráciou prihlásených účastníkov od 9:30 hod. Predpokladaný záver stretnutia bude  medzi  14:00-15:00 hod. Účasť je bezplatná. Účastník  resp. vysielajúca škola  hradí cestovné náklady. Rada mládeže Žilinského kraja hradí priestory, občerstvenie, obed.

Jedným z bodov stretnutia bude spoluprácu v novom školskom roku medzi žiackymi radami navzájom aj s RMŽK.

Prihláseným účastníkom bude doručený podrobný program , opis cesty na miesto konania zo železničnej a autobusovej stanice. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: darina.ciernikova@rmzk.sk  0908965002

Stretnutie je realizované  s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

3. august, 2020|