Analýza kandidátov v Žilinskom kraji

Domov/Analýza kandidátov v Žilinskom kraji

Analýza kandidátov v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja pripravila pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami analýzu kandidátov na poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a starostov obcí a primátorov miest.

Dáta v analýze obsahujú údaje o kandidátoch z 231 obcí, čo je viac ako 70% všetkých obcí v Žilinskom kraji. Predstavuje to viac ako 3700 kandidátov na poslancov a 592 kandidátov na starostov a primátorov.

Vekový priemer kandidátov na poslancov je 45 rokov, pričom najnižší vekový priemer je v obciach okresu Dolný Kubín (43,7), najvyšší v okrese Kysucké Nové Mesto (46,6).

Vekový priemer kandidátov na starostov a primátorov je 48,3 rokov, pričom najnižší vekový priemer je v obciach Žilinského okresu (46 rokov) a najvyšší v okrese Liptovský Mikuláš (49,8)

Keďže hlavnou cieľovou skupinou Rady mládeže Žilinského kraja sú mladí ľudia do 30 rokov, analýza sa tiež sústredila na počet kandidátov v tejto vekovej skupine. U kandidátov na poslancov je to 394 osôb, čo je približne 10,4% z celkového počtu kandidátov. U kandidátov na starostov je len 20 osôb vo veku do 30 rokov, čo je 3,4%. Pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že zatiaľ čo na poslanca môže kandidovať osoba po dosiahnutí 18 rokov, pri kandidátoch na starostov je táto veková hranica 25 rokov.

Priemerný počet kandidátov na poslancov je 17 kandidátov na obec. Pri kandidátoch na starostov a primátorov je to 2,6 kandidátov na obec. Zaujímavosťou je tiež, že v 57 obciach (9,6%) je len 1 registrovaný kandidát na starostu a voľby starostu tam budú formálnou záležitosťou.

Voľby sa konajú 10.11.2018. Chceme vyzvať všetkých oprávnených voličov, aby sa volieb zúčastnili a svojim hlasom rozhodli o tom, kto bude viesť obce a mestá najbližiše 4 roky v pozícii poslancov a starostov. Pevne veríme, že vo voľbách dostanú dôveru aj mladí ľudia. Sme presvedčení, že im na svojich obciach a mestách záleží a svojim odhodlaním a inovatívnosťou správne doplnia skúsenosť a rozvahu starších poslancov a starostov.

Prehľad vekového priemeru podľa okresov:

Okres Priemerný vek kandidátov na poslancov Priemerný vek kandidátov na starostov a primátorov
Dolný Kubín 43,7 48,5
ŽIlina 43,8 46,0
Námestovo 44,2 46,8
Bytča 44,3 49,3
Tvrdošín 44,4 48,2
Turčianske Teplice 44,8 47,6
Ružomberok 44,9 48,0
Liptovský Mikuláš 45,1 49,8
Čadca 45,8 48,1
Martin 45,9 48,8
Kysucké Nové Mesto 46,6 47,7
Celkový súčet 45,0 48,3

 

4. november, 2018|