Práca v RMŽK  ukázala, že v okrese Námestovo v jej obciach pracujú obetaví a aktívni mladí ľudia v rôznych neformálnych zoskupeniach. Majú veľa krásnych aktivít a nápadov, ktoré obohacujú celú komunitu obce.

ABY SA DOBRO ŠÍRILO ponúkame pre Vás zapojenie sa do zoskupenia MLADIZNO.

Jeho cieľom bude zdieľať do dobré nápady príp. pomáhať si, spolupracovať a pod.

Prvé stretnutie by bolo online 5. januára 2022 o 19:00 h

Prosím prihláste sa na toto stretnutie do 3.1.2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK78HqezVVmed5RSYDftNP4bjupJ3LPKTIL5j-9MOpZ1Vywg/viewform

Link na pripojenie cez zoom pošlem prihláseným. Za zoskupenie sa môžu prihlásiť viacerí.

Ak poznáte v niektorej obci šikovné zoskupenie, pošlite im toto pozvanie.

Čím viac Vás bude, tým  môže byť bohatšia ponuka nápadov, priateľstiev, spolupráce.