Mladí ľudia z oravského regiónu  v októbri a novembri 2023 hľadali spôsoby ako pomôcť skvalitniť život mladých ľudí v obci kde pôsobia. Pomenovali problémy, ktoré vidia a tie si overili aj v komunite. Hľadali ich príčiny, ktoré sa budú snažiť odstrániť. Pomenovali si ciele, ktoré by chceli dosiahnuť pri zmene prostredia pre mladých v komunite, kde žijú. Popísali aktivity, ktoré plánujú realizovať, aby ciele dosiahli a aj zdroje finančné aj ľudské, lebo tie sú súčasťou ich projektu.

Teraz pracujú na tvorbe konkrétneho malého projektu a to všetko vďaka podpore z programu Erasmus + v rámci projektu Aktívna mládež v komunite.