V obci Ľubeľa je aktívna Obecná rada mládeže.
Najbližší rok sa po pandemických časoch rozhodli s vedením obce venovať napĺňaniu plánu aktivít, ktoré sú súčasťou Koncepcie práce s mládežou, ktorú má miestne zastupiteľstvo prijatú ako svoj strategický dokument.
8.9.2021 sa stretli zástupcovia mladých a vedenia obce na pracovnom stretnutí, kde si naplánovali aktivity, ktoré chcú realizovať v nasledujúcich mesiacoch. Aktivity sú súčasťou implementácie dokumentu Akčný plán , ktorý je zameraný na riešenie problémov obsiahnutých v Koncepcia práce s mládežou obec ĽUBEĽA_  Súčasťou stretnutia bola aj Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.