Téma zviditeľnenia práce s mládežou hlavne cez sociálne siete bola  nosná na konferencií mladých ľudí, ktorá sa konala 3.6.2023.

Cieľ aktivity bol:  Podporiť  participačné  prístupy mladých ľudí z členských zoskupení RMŽK

Mladí ľudia z mládežníckych organizácií, školských parlamentov a obecných mládežníckych parlamentov sa vo workshope zaoberali  otázkami ako zviditeľniť neformálne vzdelávanie, práca so sociálnymi sieťami aj virtuálnou realitou.

Výsledky sú :  zvýšenie zapojenosti mládeže do participatívnych prístupov v miestnej komunite

Prezentácia-aktivít-na-sociálnych-sieťach

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v rámci dotácií v oblasti práce s mládežou.