Zapojenie rovesníkov do aktivít v obci, ich motivácia, oslovenie, určenie úloh, bola téma jednej časti workshopu pre aktívnych mladých ľudí, ktorí sa zapojili do projektu Aktívna mládež v komunite, podporeného z programu Erasmus + .

Pomenovanie problémov mládeže v miestnej komunite, príčiny, ktoré  problémy spôsobujú, bola druhá časť tohto workshopu, ktorý sa konal 16.12.2023 v Ružomberku.

Tento workshop je základom pre následnú tvorbu malých projektov týchto aktívnych účastníkov.