Aj mladé mamičky z Rabče chcú spoluprácu

Domov/Aj mladé mamičky z Rabče chcú spoluprácu

Aj mladé mamičky z Rabče chcú spoluprácu

Dňa 22. novembra 2018 sa uskutočnilo piate stretnutie s cieľovou skupinou dôležití dospelí, ktorého sa zúčastnilo 7 osôb. Facilitátorka Karin Grobarčíková, privítal hostí, predstavila projekt Zvýšenia občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí. Oboznámila ich s tým, že už prebehli 3 stretnutia s mladými ľuďmi obce Rabča a 1 stretnutie s dôležitými dospelými. Vysvetlila dôvody stretnutia a v skratke genézu projektu.

Počas diskusie bolo spomenuté, aké možnosti trávenia voľného času majú mladí ľudia v obci. Vymenovali zoskupenia, resp. jednotlivcov, ktorí sa venujú mladým v obci. V prevažnej miere ide o športové kluby, animátori okolo kostola, ale i učitelia zo Základnej školy.

Zhodli sa, že mladí ľudia dostatočne nevyužívajú potenciál, ktorý v obci je. Ako hlavnú príčinu nedostatočného využívania existujúcich možností  v obci, je absencia lídra, ktorý by mladých viedol a usmerňoval.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Realizátorom projektu je Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Rabča.

1. december, 2018|