Líder školského parlamentu je názov akreditovaného vzdelávania, ktoré trvá 60 hodín. Vzdelávacím zariadením je Rada mládeže Žilinského kraja. Realizuje sa v 3 fázach po 20 hodín.
 Počas víkendu 27.-29.5.2022 sa realizovala  3. fáza vzdelávania skupiny šikovných mladých ľudí zo stredných škôl z parlamentov. Od začiatku na školení bolo dynamiky a radosti zo stretnutia. Hneď začala práca a hľadanie nových tajomstiev mladého lídra.
Dobrý školský parlament ( žiacka školská rada) je dôležitou súčasťou života každej školy. Aby mohol kvalitne fungovať ponúkame jeho členom vzdelávanie pre začínajúcich aj skúsených členov školského parlamentu.
7 lídrov z každého kúta kraja  splnilo podmienky získania osvedčenia s celoštátnou platnosťou, ktoré  hovorí o  kvalitných prístupoch v práci s ľuďmi v školskom parlamente, na škole, aj v miestnej komunite, kde žijú.
Sme vďační za to, že máme stále ochotných mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, rozširovať svoje kompetencie, ktorým záleží aj na životoch svojich spolužiakov.
Veríme, že tomu pomôže aj naša snaha a ponuka víkendu: motivácia, vedenie ľudí, prezentačné zručnosti, riešenie konfliktov aj projektový manažment.