( TS) V týždni od 10.-22. januára 2022 sa v Žilinskom kraji realizovalo netradičné privítanie roka 2022 na stredných školách s názvom: „Začni písať svoj rok 2022 so žiackou školskou radou“.  Členovia žiackych školských rád pripravili originálny program pre spolužiakov a ostatných pracovníkov školy zameraný na priania a žičenia v novom roku. Do aktivity bolo zapojených 250 dobrovoľníkov z 22 stredných škôl.

„Vytvoriť atmosféru radosti a nadšenia v pandemickom období na prahu nového roka bolo poslaním originálnych aktivít, ktoré zapojené žiacke školské rady realizovali na území školy.“ Povedala Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja.

„Povzbudivým rozmerom tohto podujatia je, že myšlienka vzišla priamo od mladých ľudí a Rada mládeže Žilinského kraja im ju pomohla zabezpečiť po organizačnej a finančnej stránke“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

V priebehu decembra 2021 sa skupiny žiackych školských rád rozhodli obohatiť život mladých ľudí, pedagógov a ostatných zamestnancov stredných škôl  aktivitami, ktorých nosným prvkom bolo použitie pera s vytlačenou myšlienkou priania a žičenia do nového roka. Na zapojených školách vytvorili atraktívny a veselý program, do ktorého zapojili všetkých žiakov i personál školy. Súčasťou aktivít bolo aj rôznorodé použitie darovaného pera. Spolu bolo darovaných 9 000 pier s myšlienkou.

Mladí ľudia sa nedali odradiť ani častými zmenami, ktoré vyvolávali pandemické opatrenia  a s nadšením šírili zážitkovú atmosféru na škole, ktorá, ako veria, vytrvá počas celého roka 2022.

Aktivita  sa realizovala pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Organizátorom aktivity : “Začni písať svoj rok 2022 so žiackou školskou radou“  bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.