Dňa  3.6.2023 sa v Martine konalo 25. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja.  Temer 40 členský mládežníckych zoskupení odovzdalo  mandát  svojím zástupcom, ktorí schválili

  1. Správa o činnosti RMŽK 2022-2023
  2. Správa o hospodárení RMŽK 2022
  3. Správa o činnosti predsedníctva RMŽK 2022-2023
  4. Správa kontrolnej komisie RMŽK 2022
  5. Plán činnosti na rok 2023-2024

Uvedené dokumenty a zápis zo zasadania sú umiestnené TU

Do predsedníctva zvolili na 2 roky Ivanu Gabrišovú a Alexandru Turoňovú. Vedenia predsedníčky sa ujala Jana Jancová