21. Valné zhromaždenie RMŽK zvolilo nové vedenie.

Domov/21. Valné zhromaždenie RMŽK zvolilo nové vedenie.

21. Valné zhromaždenie RMŽK zvolilo nové vedenie.

Mladí ľudia z celého kraja sa v piatok a sobotu  13.4.2019 stretli v penzióne ADAK v Párnici na 21. Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja. Piatkový večer sa niesol v duchu budovania priateľstiev, pozvánok na podujatia aj zdieľania príkladov dobrej praxe v práci s mládežou v kraji. Sobotňajší deň sa niesol v duchu pohľadu späť aj pohľadu vpred. Delegáti členských organizácií , žiackych školských rád a mestských mládežníckych parlamentov prijali správu o činnosti RMŽK, Správu o hospodárení, na Vedomie zobrali aj Plán činnosti na rok 2019.

Vyvrcholením zhromaždenia bola voľba vedenia organizácie na najbližšie 3 roky. Predsedom sa stal staro-nový predseda Martin ŠTUREK, Predsedníctvo je tvorené: Karina GROBARČÍKOVÁ, Marek BAJČI, Lukáš ŠVAŇA, k ním pribudli Jakub KOPRDA a Miloš ĎURATNÝ. Posledným členom predsedníctva bude Darina ČIERNIKOVÁ, ktorá je menovaná.

Zvolená bola aj kontrolná komisia, ktorú tvoria: Alžbeta KANÁLIKOVÁ, Dušan VÁCLAV, Jana JANCOVÁ.

 

16. apríl, 2019|