20. Valné zhromaždenie RMŽK s rekordnou účasťou.

Domov/20. Valné zhromaždenie RMŽK s rekordnou účasťou.

20. Valné zhromaždenie RMŽK s rekordnou účasťou.

Aby hlas mladých bolo počuť. V tomto duchu sa  dňa 10. marca 2018 nieslo 20. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja, ktoré sa konalo v Ružomberku. Rekordná účasť s 90 zástupcami mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, mestských mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže bola poznačená radostným stretnutím mladých no aj pracovnou aktivitou.

Úvodné slovo dostal hlavný hosť- poslanec NR SR a podpredseda ŽSK p. Igor Janckulík, ktorý v diskusii odpovedal na otázky mladých ľudí na aktuálne dianie v spoločnosti no aj na otázky, ktoré poznačujú život mladých ľudí v Žilinskom kraji

Po hodinovej diskusií nasledovali informácie od vedenia Rady mládeže Žilinského kraja. Účastníkom zo 41 členských organizácií ( celkový počet je 62) boli predložené: správa o činnosti organizácie od posledného Valného zhromaždenia,  správa o hospodárení, správa o činnosti predsedníctva aj kontrolnej komisie. Účastníci doplnili Stanovy RMŽK o nový predmet činnosti:  prieskumnú činnosti. Doplnili predsedníctvo o dve členky: Beáta Štureková a Henrieta Obertová . Po obedovej prestávke sa účastníci zaoberali plánom činnosti na rok 2018, ktorý je veľmi bohatý.

Vzácnymi hosťami Valného zhromaždenia boli  aj zástupcovia partnerskej organizácie z Čiech: Rada pre děti a mládež Moravskoslezského kraja RADAMOK: Vladimír Peter a Ján Dudek. Predseda Asociácie krajských rád mládeže : Tibor Iro, regionálna koordinátorka  Petra Sňahničanová z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, predsednícka Krajského stredoškolského parlamentu Dominika Kovačovičová.

FOTOGALÉRIA

 

 

12. marec, 2018|