Zástupcovia mládežníckych organizácií, školských aj mestských parlamentov či členských neformálnych skupín sa stretli  v piatok 20.5.2022 na slávnosti zameranej na 20. výročie vzniku Rady mládeže Žilinského kraja. Pretože nám pandemická situácia nedovolila osláviť to v deň vzniku (15.10.2021), tak sme spoločnou zábavou oslávili toto výročie v predvečer 24. Valného zhromaždenie RMŽK.

20. rokov služby mladým ľuďom bolo veľmi bohatých. Tisíce mladých prešli školeniami, fokusovými stretnutiami, festivalmi, bambiriádou, okrúhlymi stolmi a inými podujatiami. Zapojených bolo mnoho lokálnych, regionálnych aj národných politikov do aktivít, ktoré RMŽK realizovala. Naviazali sme viaceré partnerské spolupráce národne aj medzinárodné. Vytvorili sme niekoľko vzdelávacích metodik, realizovali viacero prieskumov. Podporili sme mnoho dobrovoľníkov, boli sme pri tvorbe strategických dokumentov pre mládež. A mohli by sme pokračovať.

Pre RMŽK bolo cťou zanechať pozitívnu stopu v životoch mladých, pracovníkov s mládežou aj tvorcov politík.

A vkročili sme do ďalšej 20-tky.