Líder školského parlamentu je názov akreditovaného vzdelávania, ktoré trvá 60 hodín. Vzdelávacím zariadením je Rada mládeže Žilinského kraja. Realizuje sa v 3 fázach po 20 hodín.
 Počas víkendu 08.-10.12.2023  sa realizovala  3. fáza vzdelávania skupiny šikovných mladých ľudí zo stredných škôl z parlamentov celého Slovenska. Od začiatku na školení bolo dynamiky a radosti zo stretnutia. Hneď začala práca a hľadanie nových tajomstiev mladého lídra.
Dobrý školský parlament je dôležitou súčasťou života každej školy. Aby mohol kvalitne fungovať ponúkame jeho členom vzdelávanie pre začínajúcich aj skúsených členov školského parlamentu.
*
14 lídrov z každého kúta Slovenska  splnilo podmienky získania osvedčenia s celoštátnou platnosťou, ktoré  hovorí o  kvalitných prístupoch v práci s ľuďmi v školskom parlamente, na škole, aj v miestnej komunite, kde žijú.
14 absolventov získalo kompetencie v témach: Kompetenčný profil mladého lídra v školskom parlamente, Efektívna komunikácia, Aktívne počúvanie a spätná väzba v komunikácii, Zostavenie a vedenie prezentácie, zvládnutie emócii a problémov pri prezentácií, Legislatíva týkajúca sa školského parlamentu, Definovanie a typológia tímov, tímové roly, Vývoj tímu, tímová dynamika, efektivita tímu a jeho riadenie, Základy SWOT analýzy a jej využitie pre podporu školského parlamentu, Rozbor reality a plánovanie jej skvalitnenia, Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity, Prezentačné zručnosti mladého lídra, Motivácia, sebamotivácia a motivačný proces v práci a mladými ľuďmi, Vedenie ľudí a líderstvo, Konflikty a ich možnosti riešení nenásilnou komunikáciou, Základy projektového manažmentu, projektový cyklus.
Sme vďační za to, že máme stále ochotných mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, rozširovať svoje kompetencie, ktorým záleží aj na životoch svojich spolužiakov.
Vzdelávanie zvolala Asociácia krajských rád mládeže.
*
Ďakujem za podporu z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.